Parteneriat local între filialele Uniunii Scriitorilor şi Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România

Filiala Craiova a Uniunii Scriitorilor din România a încheiat un parteneriat cu Filiala „Tudor Arghezi” Craiova a Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România.

edit

Parteneriatul este semnat de reprezentanţii celor două filiale, în calitate de preşedinţi – Ioan Lascu şi, respectiv, Mircea Pospai.

Obiectul parteneriatului se referă la cooperarea și susținerea reciprocă în activitățile pe care le organizează ambele filiale, în calitatea de componente ale unor entități de utilitate publică, organizarea de activități comune pentru potențarea vieții literare și jurnalistice din zonă, precum și pentru creșterea rolului de factori educaționali în comunitate.

Fiecare parte se obligă:

a. să anunțe partenerul despre organizarea unei activități și să specifice elementele care presupun colaborare;

b. să identifice zonele de interes pentru lansarea anumitor inițiative (în școli, la instituții culturale etc.) și să propună căi de acțiune comună;

c. să propună activități culturale realizate în colaborare, indiferent dacă acestea implică sau nu cheltuieli materiale;

d. să analizeze propunerile venite de la partener și să caute soluții pentru realizarea activităților la parametri cât mai ridicați;

e. să promoveze deopotrivă activitățile proprii și pe cele ale partenerului, pentru creșterea notorietății fiecărei filiale;

f. să obțină acordul partenerului pentru materialele de promovare care conțin numele sau sigla acestuia.