„SATUL DIN INIMA MEA - Monografie sentimentală a comunei Lița – Teleorman”

A apărut cartea „SATUL DIN INIMA MEA - Monografie sentimentală a comunei Lița – Teleorman”, 490 de pagini, autor Iancu Bâţă.

IBata

Prefața este semnată de sociologul Rodica Țugui, cercetător științific principal la Institutul de cercetări socio-umane C.S. Nicolaesu Plopșor al Academiei Române.

Din cuprins:                         

Urme ale locuirii arealului comunei în epoca veche (preistorie și antichitate); Contextul apariției și existenței satului nostru în epoca medievală; Raiaua Turnu (Turkissi-Kule,Turrissi-Kule) și delimitarea sa; Începuturi. De la Movila la Piscul; Prin Karakul spre Lița; Lița și locuitorii săi în timpul unor evenimente social-istorice, interne și internaționale, din epoca modernă; Sfârșitul raialei! Nașterea unui oraș!; Revoluția de la 1848; Reformele lui Cuza; Războiul de independență; Răscoalele țărănești; Războaiele Balcanice; Primul război mondial; Reforma agrară din 1921; Lița în perioada interbelică și în timpul celui de-al doilea război mondial; Lița în perioada regimului comunist; Satul în perioada postcomunistă; Numele comunei și al unor locuri de pe raza sa; Terenuri și proprietari; Populația. Neamuri și ocupații; Poreclele liţenilor și rolul lor; Evoluția stării social–economice; Învățământul; Viața religioasă; Administrația comunală; Ordinea publică; Sănătatea; Colectivul; Nivelul de trai; Din inventarul gospodăriei țărănești; Carul cu boi; Războiul de țesut; Putineiul; Pâinea, cu sudoarea frunții; Zăpezile de altădată; Sărbători și obiceiuri; La Ajun; Obiceiuri de Anul Nou; Boboteaza și Iordanul; Focurile de Lăsata secului; Tivicul; Bobindeții; Paștele copilăriei; Hora de pomană; Sfântul Gheorghe. Govia; Moșii de vară; Săptămâna Rusaliilor. Călușul; Paparudele; Bâlciul (Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul); Nunta; Timpul liber. Socializarea, activități cultural-artistice și sportive; Jocurile copilăriei; Oameni, fapte, întâmplări; Lițenii și Basarabia; Oniță Mitruș; Malagambele; Fetele din Lița; Paul Mitruș; Nicolae Martin; Gheorghiță; Unchiu’ Niculai; Rodian Drăgoi; Sunt mai bătrân ca tine, mamă!; Oltenia sub stăpânirea austriacă.Țara lui Papură Vodă; Povestea lui Pazvante Chioru; Preotul Radu Șapcă din Celei; Secretul longevității; Dansul norilor – poem de Lucica Delcea.