A apărut cartea de parodii „Sunt celebră, invidiaţi-mă!”, de Any Drăgoianu

A apărut volumul de parodii intitulat „Sunt celebră, invidiaţi-mă!”, al cunoscutei poete şi epigramiste Any Drăgoianu, din Ţânţăreni, judeţul Gorj.

Coperta Any Dragoianu

Cartea a apărut la Editura SITECH, din Craiova, este structurată pe trei capitole şi cuprinde parodii la poezia mai multor contemporani: Mihai Haivas, Nichi Ursei, Camelia Florescu, Elena Mândru, Alexandru Mogoșeanu, Laurian Ionică, Ion Sângereanu, Lavric Fomici, Armina Flavia Adam, Nicu Murgășanu, Mihai Batog-Bujenița, Gheorghe Bâlici, Alexandru Oltean, Petru Ioan Gârda, apoi la autori clasici – Tudor Arghezi, Barbu Fundoianu, Emil Brumaru, Adrian Păunescu, Radu Stanca, Mihai Eminescu, Păstorel Teodoreanu, George Țărnea, Alexandru Andrițoiu, Ion Minulescu, Magda Isanos, Tudor Mușatescu

Scriitorul Lucian Perța, considerat de criticii literari Gheorghe Grigurcu, Laurențiu Ulici și Marin Mincu, drept cel mai mare parodist al României, scrie, despre Any Drăgoianu, în prefaţa cărţii, următoarele:

Încă de la debutul literar, din 2006, cu volumul de poeme Prea sentimentală (titlu emblematic!), Any Drăgoianu dovedește o disponibilitate lirică ieșită din comun, cum observa prof. dr. Alexandru Ciocan, în prefață, la volumul Între două aruncături de zar (2014): ”putem spune că versurile se scriu singure”. Imediat apoi prea-plinul sentimental al autoarei se materializează și în proză, sau în versuri închinate copiilor, devenind, astfel, cunoscută și apreciată și pentru “transparența de abordare a variatelor genuri literare, până la urmă, o îngemănare de suav copilăresc și ardentă explorare a <<locului locuit>> de o iubire nedeclamativă, în sensul unui <<chatharsis>> transformator.” (prof. dr. Cristina Sava, în Vatra Veche, 2018). Iată, așadar, că era imposibil ca această “explorare” să nu se extindă și asupra creațiilor umoristice, de la versuri umoristice, la epigrame și parodii. Aici, în această zonă, Any Drăgoianu își desăvârșește personalitatea, devenind imediat una dintre “abonatele” la premii la mai toate festivalurile de umor din țară și din Republica Moldova. Eu, personal, ca organizator al Festivalului de Satiră și Umor “Zâmbete în Prier”, din Vișeu de Sus, Maramureș, am avut plăcerea și onoarea să o am printre laureații multor ediții, atât la secțiunea epigramă, cât și, mai recent, la parodie. M-aș bucura să aflu că Festivalul de la Vișeu i-a stârnit și scriitoarei Any Drăgoianu gustul pentru parodie, dar, fără falsă modestie, pot să spun că sunt sigur că parodia valorificată la Vișeu a avut și sper să mai aibă, încă, ecou în multe alte festivaluri din țară, formând și perfecționând, astfel, parodiști de renume.