Revista „CALIGRAF” Nr. 16-17 (112)/2021

A apărut Nr. 16-17 (112)/2021 al Revistei de cultură, educaţie şi opnie „CALIGRAF”, fondată, în anul 2000, de scriitorul Romulus Cojocaru.

caligr

Revista apare la Drobeta Turnu Severin, sub egida Uniunii Scriitorilor din România.  

Redacţia revistei este formată din: Director – Victor Rusu, Director adjunct – Tudor Răţoi, Redactor şef – Dumitru Andreca, Redactori – Liliana Păunescu, Viorica Stăvaru, Adina Marina Tabacu, Secretar general de redacţie – Gabriela Mimi Boroianu.  

Redactori asociaţi: Ana Blandiana, Paul Aretzu, Ioan Lascu, Eugen Dorcescu, Ioan Baba, Virginia Popovici, Mariana Stratulat, Traian Vasilcău, Dan Lupescu, Tudor Nedelcea, Nina Ceranu, Emilian Mirea, Anca Sîrghie, Mirela Rusu, Zenovie Cârlugea, Sever Negrescu, Costel Avramescu, Gheorghe Florescu.                                                                                                                               

În acest număr, puteţi citi:

Ioan Lascu – Literatura KITSCH

Lili Crăciun – Bilanţ de Cincinal

Nicolae Dabija – Cărţile în pandemie

Tudor Vladimirescu – Proclamaţia de la Padeş

Dr. Mite Măneanu – Realităţi social-politice în Oltenia perioadei Revoluţiei de la 1821

Tudor Răţoi – Urma lui Tudor la Prejna

Tudor Nedelcea – Două veacuri de la Revoluţia lui Tudor

Tudor Nedelcea – Eminescu despre Tudor Vladimirescu

Victor Rusu – Lirica populară despre Domnul Tudor, Tudor Vladimirescu în poezia cultă

Radu Ştefan Vergatti – Tudor Vladimirescu şi pieirea lui în Târgovişte

Tudor Răţoi – Tudor Vladimirescu în două monumente din Mehedinţi mai puţin cunoscute

Gabriela Mimi Boroianu – Hai, Tudore, hai!

Dan Lupescu – Pilonii spiritului panduresc, unic, din poezia lui Ilarie Hinoveanu

Paul Aretzu – Un poet cu satul în suflet

Eugen Dorcescu – Un roman existenţial: „Amiază nevindecată”, de Veronica Balaj                                                                                   

Mircea Popa – Vasile Tărâţeanu – un arcaş al bătăliei pentru Bucovina înstrăinată

Zenovie Cârlugea – Vasile Morar: „O sută şi una de poezii”

Liliana Păunescu – ADA-KALEH, cântecul de sirenă al inimii verzi                                                                                             

Paul Aretzu – Nemărginită iubire

Constantin Voinescu – Zidire poetică, Logosul

Corina Daşoveanu – Poezie

Ionel Bota – Autenticism sau „Îndreptarea Lumii” prin Poezie

Alexandru Cistelecan – Un bocet regal

Valeriu Filimon – Un debut neobişnuit

Mihaela Meravei – „Treptele ascezei desăvârşirii lăuntrice”

Ion Şerban Drincea – Solidaritatea lui Damian Vulpe

Anca Sîrghe – Tectonica Imaginarului

Niculae Firuleasa – Poezie

Camelia Buzatu – Poezie

Mihaela Meravei – Poezie

Dan Şalapa – Poezie

Victoria Seimeanu – Poezie

Victor Rusu – Rondeluri

Ovidiu Ştefan – Poezie

Viorica Stăvaru – Proză

Costel Stancu – Proză

Irina Florina Alexandrescu – Pescăruşul Laurei sau toamna ultimei mări (Teatru)

Mihai Cimpoi – Căutarea de sine a Doinei Dabija

Doina Dabija – Scrisori din Basarabia

Ioan Baba – Scrisori din Serbia

Nedeljko Terzic – Scrisori din Serbia

Mariana Stratulat – Poeta Verica Preda – PreVera din Vârşeţ, Sintaxă terestră în murmurul fin al poeziei

Verica Preda PreVera – Scrisori din Serbia (Poezie)

Alexandrina Tulics – Plicul cu ştampila roşie

Evgheni Evtuşenco – Meridiane lirice

René Depestre – Meridiane lirice

Adina-Marina Tabacu – Maeştrii japonezi ai Haiku-ului

Adina-Marina Tabacu – Ingeborg Bachmann şi Paul Celan