Culori: Green Color

În data de 6 iunie 2019, Consiliul Local al Municipiului Craiova a adoptat Hotărârea Nr. 225 privind aprobarea Regulamentului pentru elaborarea şi prezentarea propunerilor de proiecte privind acordarea de finanţări nerambursabile din fondurile bugetului Municipiului Craiova, alocate pentru activităţi nonprofit de interes general local, conform Legii nr.350/2005.