Ministerul Finanțelor vrea facturarea electronică obligatorie și către persoane fizice

Ministerul Finanțelor introduce obligatoriu, începând cu 1 ianuarie 2025, facturarea electronică pentru relația între companii și consumatori finali (B2C).

efactura240118

Aceste modificări fac parte dintr-un proiect de act normativ ce aduce modificări și completări în diverse domenii, inclusiv gestionarea și implementarea sistemului național RO e-Factura și utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale.

Sistemul național RO e-Factura va fi extins pentru a include tranzacțiile între afaceri și consumatorii finali (B2C). În perioada 1 iulie 2024 – 31 decembrie 2024, utilizarea sistemului va fi opțională, urmând să devină obligatorie de la 1 ianuarie 2025. Astfel, toate persoanele impozabile care emit facturi către consumatori vor trebui să le raporteze în sistemul RO e-Factura.

La nivelul UE este în discuție introducerea facturării electronice obligatorii, bazat pe standardul european, atât în relația B2B, cât și în relația B2C, astfel că această măsură creează premisele pentru implementare. În contextul digitalizării ANAF, informațiile cuprinse în aceste facturi sunt necesare pentru reflectarea cât mai exactă în decontul precompletat RO e-TVA a operațiunilor economice realizate de persoanele impozabile. Introducerea acestei măsuri nu generează nicio obligație pentru persoanele fizice, însă va asigura în viitor posibilitatea persoanelor fizice de a accesa toate informațiile raportate de furnizori. Pentru noi este un instrument vital în lupta cu evaziunea fiscală și implicit pentru capacitatea Guvernului de a finanța investițiile în serviciile publice esențiale”, a declarat ministrul Marcel Boloș.

Excepții și reglementări suplimentare

Există anumite excepții de la obligația utilizării sistemului RO e-Factura:

Persoanele impozabile care emit facturi pentru operațiuni scutite de TVA sau pentru sume care nu se includ în baza de impozitare a TVA.

Misiunile diplomatice, oficiile consulare, și alte organizații internaționale.

Asociațiile, fundațiile și agricultorii persoane fizice care aplică regimul special pentru agricultori vor fi exceptați până la 30 iunie 2025.

Beneficiarii care nu primesc facturile prin sistemul RO e-Factura în termenul prevăzut vor putea notifica organele fiscale competente.

Completări privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

Se reglementează și înscrierea codului de identificare fiscală pe bonul fiscal, în locul codului de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului. Se stabilește obligația tipăririi pe bonul fiscal a datei și orei emiterii, a numărului de identificare al bonului fiscal, și a seriei fiscale sub formă de cod QR.

De asemenea, în situația în care, în urma testării la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București, se constată că, din punct de vedere tehnic, nu este posibilă tipărirea sub formă de cod QR a datei și orei emiterii bonului fiscal, a numărul de identificare al bonului fiscal, precum și seriei fiscale a aparatului de marcat electronic fiscal, utilizatorii acestor aparate de marcat electronice fiscale au obligația de a se conforma dispozițiilor legale în termen de maximum doi ani de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Excluderea accizelor din procedura de restructurare a obligațiilor bugetare

Ordonanța Guvernului nr.6/2019 se modifică pentru a exclude accizele din procedura de restructurare a obligațiilor bugetare. Aceasta măsură vine în sprijinul contribuabililor de bună credință, având în vedere că accizele sunt taxe speciale percepute asupra consumului produselor accizabile.