România ratifică Convenția OIM pentru eliminarea violenței și hărțuirii la locul de muncă

Ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Simona Bucura-Oprescu, a depus oficial documentul de ratificare de către România a Convenției nr. 190/2019 privind eliminarea violenței și hărțuirii în lumea muncii la Organizația Internațională a Muncii (OIM).

mmsssite240615

Evenimentul a avut loc în cadrul celei de-a 112-a Sesiuni a Conferinței Internaționale a Muncii, desfășurată la Geneva, Elveția.

Documentul de ratificare a fost depus în cadrul unei întâlniri bilaterale cu directorul general al OIM, Gilbert F. Houngbo. Ministrul Simona Bucura-Oprescu a subliniat că România a ratificat până în prezent 8 dintre cele 10 Convenții fundamentale ale OIM, recunoscute ca drepturi ale omului. În total, România a ratificat 38 din cele 57 de Convenții OIM și își propune să finalizeze demersurile necesare pentru ratificarea ultimelor două Convenții fundamentale privind sănătatea și securitatea în muncă.

MMSS și Guvernul României își respectă angajamentul de a asigura șanse egale și acces la servicii publice esențiale pentru toți cetățenii, dar și elaborarea de politici care să asigure tranziția verde și digitală care să contribuie la o economie solidă și crearea de noi locuri de muncă. Vom continua să facem eforturi pentru un mediu de lucru sigur și incluziv, fără discriminare și hărțuire. Vom colabora cu partenerii sociali pentru atingerea acestor obiective. MMSS și Guvernul României vor continua cooperarea cu OIM pentru a respecta standardele, politicile și bunele practici în domeniul muncii ca răspuns eficient la provocările actuale generate de schimbările fără precedent din lumea muncii”, a declarat ministrul Simona Bucura-Oprescu.

În cadrul Conferinței, ministrul a avut o reuniune bilaterală cu Beate Andrees, director regional OIM pentru Europa și Asia Centrală. Discuțiile au vizat întărirea cooperării dintre România și Biroul Internațional al Muncii, iar ministrul și-a exprimat dorința ca OIM să deschidă un birou la București.

În discursul său în plenul Conferinței, ministrul Simona Bucura-Oprescu a reafirmat angajamentul României de a întări măsurile de combatere a violenței și hărțuirii în lumea muncii, de a promova dialogul social, de a stimula ocuparea forței de muncă, de a asigura securitatea și sănătatea la locul de muncă, precum și de a susține egalitatea și nediscriminarea. Totodată, ministrul a adresat invitația directorului general al OIM, Gilbert F. Houngbo, de a vizita oficial România în perioada următoare.