A început simularea examenului de Bacalureat. 5.000 de elevi doljeni sunt înscriși

Aproximativ 5.000  de elevi din județul Dolj vor participa în perioada 27-29 martie 2023 la simularea națională a examenului de Bacalaureat. 

examen

4997 elevi din județul Dolj vor participa în perioada 27-29 martie 2023 la simularea națională a examenului de Bacalaureat. Examenul este organizat în 45 unități de învățământ liceal. La simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat participă elevii claselor a XII-a și a XIII-a seral/frecvență redusă(3970 - învățământ  zi, 1027 învățământ seral, FR).

Astăzi are loc proba scrisă la Limba şi literatura română - proba E.a).

Marți, examenul de simulare va continua cu proba obligatorie a profilului - Matematică sau Istorie - proba E.c).

Ultima probă scrisă, proba la alegere a profilului și a specializării (E.d), este programată miercuri.

Probele încep la ora 9:00,moment în care, în fiecare clasă, se deschid plicurile sigilate care conțin subiectul multiplicat.

Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30.

Elevii vor fi așezați câte unul în bancă, în ordine alfabetică, pe clase.

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de 3 ore. Toate sălile de clasă în care se va susține simularea examenului național de Bacalaureat au în dotare camere funcționale de supraveghere audio-video.

16 elevi beneficiează de asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor, conform Procedurii nr. 33576/31.10.2022 cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe devedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale:evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a șiexamenul național de bacalaureat - sesiunea 2023.

Comunicarea rezultatelor se va face în data de 6 aprilie 2023.

Rezultatele obținute la simulare nu vor fi publice.

Acestea sunt analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ în care s-au desfăşurat aceste simulări, prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare. Notele obţinute la simulările naţionale nu se trec în catalog.

Prin excepţie, la solicitarea scrisă a elevului, notele obţinute la simulările naţionale pot fi trecute în catalog.