Guvernul aprobă aplicarea Acordului de securitate socială cu SUA pentru recunoașterea reciprocă a drepturilor de pensie

Guvernul României a aprobat recent modalitatea de aplicare a Acordului în domeniul securității sociale cu Statele Unite ale Americii.

steagsuaroministerulmuncii240103

Acest acord reglementează recunoașterea reciprocă a perioadelor de asigurare și a dreptului la pensie între cele două țări, facilitând astfel mobilitatea și securitatea financiară a cetățenilor români și americani.

Acordul în domeniul securității sociale și aranjamentul său administrativ se aplică persoanelor care sunt sau au fost supuse legislației de securitate socială din România și/sau SUA. De asemenea, se aplică celor ale căror drepturi derivă din aceste legi.

Pentru România, acordul se aplică legilor privind pensiile și ajutoarele de deces din sistemul public de pensii, precum și contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate. Astfel, perioadele lucrate atât în România, cât și în SUA vor fi recunoscute reciproc, permițând deschiderea dreptului la pensie pe principiul totalizării. Fiecare stat va acorda pensia proporțional, în funcție de perioadele de asigurare realizate în sistemul său propriu.

Un alt aspect al acestui acord este facilitarea exportului pensiilor, permițând pensionarilor din România și SUA să își mențină accesul la drepturile de pensie atunci când se mută în cealaltă țară.

Acordul conține prevederi pentru a evita dublarea contribuțiilor de asigurări sociale, asigurându-se că un lucrător nu va fi obligat să plătească contribuții în ambele țări. De asemenea, lucrătorii detașați vor fi exceptați reciproc de la plata contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate în statul în care sunt detașați.

Potrivit Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, aranjamentul administrativ și Acordul vor intra în vigoare simultan, în prima zi a celei de-a patra luni de la data ultimei notificări reciproce, transmise prin canale diplomatice, confirmând îndeplinirea procedurilor interne necesare.