Anul XII, nr. 4080
Luni, 13 iulie 2015
Sistemul de pensii, revizuit
Peste 300.000 de oameni au beneficiat de serviciile Casei Judeţene de Pensii Dolj de la începutul anului
Asineta GÎSCAN ,29 august 2013,01:28 nr. afisari:4217

Casa Judeţeană de Pensii Dolj a realizat un raport de activitate pentru perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2013. Casa Judeţeană de Pensii (CJP) Dolj asigură, în teritoriu, aplicarea unitară a legislaţiei din domeniul pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale, precum şi din domeniul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

Casa Judeţeană de Pensii Dolj, ca serviciu public învestit cu personalitate juridică, a asigurat, în intervalul 1 ianuarie - 30 iunie 2013, servicii unui număr total de 344.735 de persoane, împărţite în următoarele categorii: 163.196 pensionari de asigurări sociale de stat din sistemul public; 34.158 pensionari de asigurări sociale proveniţi din fostul sistem al asigurărilor sociale pentru agricultori; 133.922 asiguraţi pentru care s-a ţinut evidenţa stagiilor de cotizare; 11.704 angajatori de la care s-au primit declaraţii privind evidenţa nominală a asiguraţilor; 1.755 persoane asigurate în baza unui contract de asigurare. Având în vedere programul de guvernare pentru perioada 2013 - 2016 în domeniul asigurărilor sociale, Guvernul urmăreşte realizarea următoarelor obiective: asigurarea sustenabilităţii financiare a sistemului public de pensii pe baza principiilor contributivităţii şi solidarităţii sociale; eliminarea inechităţilor şi anomaliilor care mai există în sistemul public de pensii; stimularea economisirii private prin pensiile facultative administrate privat.
A declarat Daniela Licu, director executiv al Casei Judeţene de Pensii Dolj

Buget asigurat pentru accidentele de muncă şi bolile profesionale

Casa Judeţeană de Pensii Dolj are misiunea de a administra şi gestiona bugetul asigurărilor sociale de stat şi sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale. Execuţia cheltuielilor s-a efectuat în limita bugetului aprobat, conform destinaţiei prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli întocmit şi transmis de CNPP. La nivelul CJP Dolj, cheltuielile au fost efectuate în limita creditelor deschise de către ordonatorul principal astfel: au fost deschise credite în sumă totală de 674.844.880 lei; plăţile nete efectuate au fost în sumă de 673.564.801 lei lei, iar cheltuielile efective realizate au fost în sumă de 674.434.771 lei. În totalul cheltuielilor efectuate, ponderea cea mai mare o deţin cheltuielile cu asistenţa socială (98,89% - 666.975.383 lei). Cheltuielile bugetului fondului de risc şi accidente au fost în sumă totală de 2.706.982 lei. În totalul cheltuielilor efectuate prin deschidere de credite, ponderea cea mai mare o deţin cheltuielile efectuate pentru plata pensiilor şi ajutoarelor pentru batrâneţe (60,37%), precum şi pentru plata compensaţiilor pentru atingerea integrităţii (22,89%), în situaţia în care aceasta s-a produs ca urmare a accidentelor de muncă sau a unor boli profesionale ce produc deficienţe şi reduc capacitatea de muncă.

În ceea ce priveşte cheltuielile efectuate din bugetul de stat în intervalul ianuarie - 30 iunie 2013, acestea s-au făcut în limita creditelor deschise, cu respectarea destinaţiei şi a bugetului aprobat de către CNPP. În perioada raportată, aceste cheltuieli efective au fost în sumă de 170.808.114 lei. În acestea ponderea cea mai mare o deţin cheltuielile cu plata pensiilor pentru agricultori (75,03%).Referitor la serviciul plăţi prestaţii, în intervalul  1.01 - 30.06.2013 au fost înregistrate şi soluţionate un număr total de 41.498 lucrări, dintre care 4.195 cereri ajutor deces. Pe de altă parte, au fost repartizate un număr total de 1.787 bilete de tratament şi au fost valorificate un număr de 1.689. Gradul de valorificare a biletelor de tratament este de 94,52%.

Peste 10.000 de cereri pentru biletele de tratament au fost înregistrate pe timpul anului

Din totalul de 1.689 bilete de tratament valorificate, un număr de 219 au fost acordate gratuit persoanelor care beneficiază de prevederile unor legi speciale. Numărul cererilor înregistrate pentru acordarea biletelor de tratament a fost de 10.724. Conform CJP Dolj, în perioada 1.01 - 30.06.2013, situaţia pensionarilor de invaliditate la nivelul judeţului Dolj,  se prezintă astfel: cazuri noi - 769, revizuiri - 11.913, ameliorări - 258, agravări - 181, depensionări - 31. Distribuţia pe grupe de boli arată că pe primul loc se află afecţiunile cardiovasculare, urmate de afecţiunile neuropsihice. CJP Dolj, în calitate de asigurator, este abilitată să acorde consultanţă privind prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, în scopul îmbunătăţirii nivelului de securitate şi sănătate şi a condiţiilor de muncă.

În acest sens, s-a acordat consultanţă privind prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale la şapte agenţi economici din Craiova. În acelaşi interval, au fost întocmite 60 de tablouri de prevenire la societăţile la care a fost acordată consultanţă. În ceea ce priveşte statistica accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale înregistrate în intervalul ianuarie - 30 iunie 2013, situaţia se prezintă astfel: 21 de accidente de muncă produse în judeţul Dolj (sediul social al angajatorului se află în Dolj); un accident de muncă produs în alte judeţe (sediul social al angajatorului se află în Dolj); opt accidente de muncă produse în judeţul Dolj (sediul social al angajatorului se află în alte judeţe); 99 de cazuri de boli profesionale.
A declarat Daniela Licu, director executiv al Casei Judeţene de Pensii Dolj

În perioada ianuarie - 30 iunie 2013, CJP Dolj a acordat o despăgubire de deces, în valoare de 8.560 de lei, 49 de compensaţii pentru atingerea integrităţii, în valoare de 603.854 lei, şi a vizat 104 concedii medicale. S-au primit şi trimis spre aprobare două dosare pentru acordarea de proteze. Au fost identificaţi 483 de beneficiari de pensii de invaliditate şi pensii de urmaş cauzate de un accident de muncă sau boală profesională a căror plată s-a efectuat conform prevederilor art.187 alin. 3, 4 şi 5.

 
Curs valutar BNR - 23-07-2018
Nume valută Valoare
Euro
4.4306
Dolarul SUA
4.1440
Gramul de aur
155.4842
Dolarul australian
3.1810
Dolarul canadian
3.2651
Francul elvetian
4.1990
Coroana ceha
0.1614
Coroana daneza
0.5945
Lira Egipteana
0.5431
 
Editie Speciala - Cotidianul regional al Olteniei
str. Sf. Dumitru, nr. 1, Craiova, Dolj