Anul XII, nr. 4080
Luni, 13 iulie 2015
Pe 30 aprilie, autoritatea locală organizează a treia etapă de evaluare/reevaluare
Administratorii de imobile, testaţi
Vizarea certificatului de atestare a pregătirii profesionale se efectuează în urma promovării de către administratorul de imobile a unui test tip grilă
Ionela PREDESCU ,8 aprilie 2013,21:42 nr. afisari:2842

În temeiul prevederilor cap. IV, art. 32 (1) din Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de atestare a persoanelor fizice, în vederea îndeplinirii funcţiei de administratori de imobile, şi autorizarea persoanelor juridice specializate pentru activitatea de administrare a imobilelor, aprobat prin HCL Craiova nr. 303/2012, certificatul de atestare a pregătirii profesionale este valabil în condiţiile vizării sale anuale.

În data de 30 aprilie a.c., autoritatea locală organizează a treia etapă de evaluare/reevaluare atât pentru administratorii care nu au promovat testul-grilă, cât şi pentru administratorii în funcţie care nu s-au prezentat la evaluarea/reevaluarea din datele de  23 februarie şi 19 martie a.c.

În vederea susţinerii testării, administratorii de imobile în funcţie care nu s-au prezentat la evaluarea/reevaluarea din datele de 23 februarie şi 19 martie vor depune la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetăţeni - Primăria Municipiului Craiova, str. A. I. Cuza, nr. 7,  cerere însoţită de următoarele documente: certificatul de cazier judiciar; atestatul în original; dovada că este apt din punct de vedere medical şi psihologic pentru desfăşurarea unei astfel de activităţi; copie xerox după actul de identitate.

Termenul-limită de depunere a cererilor şi documentelor este data de 26 aprilie a.c. Administratorii de imobile în funcţie care nu au promovat testul-grilă la evaluarea organizată în data de 19 martie vor depune la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetăţeni - Primăria Municipiului Craiova, str. A. I. Cuza, nr. 7, doar cerere pentru  participare la o nouă evaluare.
 
Administratorii de imobile în funcţie la această dată care au fost atestaţi în anul anterior, respectiv anul 2012, nu au obligaţia de a participa la evaluarea pe anul 2013. Evaluarea administratorilor de imobile va fi determinată prin probă scrisă (test grilă), care va conţine 20 de întrebari, din legislaţia specifică activităţii de administrare a imobilelor.

Testul-grilă, care este stabilit de comisia de atestare, se consideră promovat în cazul obţinerii a cel puţin 60 de puncte. Testarea se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Craiova, în data de 30 aprilie, ora 11.

În situaţia nepromovării testului sau neprezentării la evaluare, vor fi aplicate prevederile cap. V din Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de atestare a persoanelor fizice, în vederea îndeplinirii funcţiei de administratori de imobile, şi autorizarea persoanelor juridice specializate pentru activitatea de administrare a imobilelor, aprobat prin HCL Craiova nr. 30/2012. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefonul  0251/416.235 - int. 366 -Serviciul de Control şi Monitorizare Asociaţii de Proprietari.

Bibliografie pentru testarea administratorilor de immobile:  Legea nr. 230/2007 - privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările ulterioare; Hotarârea Guvernului nr. 1588/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind infiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari; Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 1969/2007, Anexa 2  Reglementări contabile privind organizarea şi conducerea contabilităţii în partidă simplă; Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă; Legea privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice nr. 22/ 18.11.1969, cu modificările şi completările ulterioare; Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul nr. 3512/2008, privind documentele financiar-contabile.

 
Curs valutar BNR - 18-06-2018
Nume valută Valoare
Euro
4.4306
Dolarul SUA
4.1440
Gramul de aur
155.4842
Dolarul australian
3.1810
Dolarul canadian
3.2651
Francul elvetian
4.1990
Coroana ceha
0.1614
Coroana daneza
0.5945
Lira Egipteana
0.5431
 
Editie Speciala - Cotidianul regional al Olteniei
str. Sf. Dumitru, nr. 1, Craiova, Dolj